Algemeen

 Wanneer de klant een bestelling plaatst aanvaard hij tevens onze verkoopsvoorwaarden.
3d Nadia heeft het recht de inhoud van de website en voorwaarden op ieder ogenblik te
wijzigen. 

Bestelling: Het bestellen van artikelen gebeurt door gebruik te maken van het daartoe bestemde "bestelformulier" Na invoer van al uw gegevens, klikt u op de knop "Bestellen ", waardoor uw bestelling ons wordt toegezonden. U ontvangt steeds een e-mail ter bevestiging van de geplaatste bestelling, met daarin de nodige gegevens om de betaling uit te voeren. 

Prijzen: Alle prijzen zijn in Euro en incl. btw. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. 

Verzendingskosten: De verzendkosten bedragen 5.95€ voor Belgie en Nederland.

 Voor andere landen kan deze afwijken, maar dan wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht en hebt u het recht om de bestelling te annuleren.

 Betaling: De facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer 735-0194804-16 of contant bij afhaling
van de goederen. (enkel op afspraak)
IBAN: BE72 7350 1948 0416
BIC: KREDBEBB
t.a.v.: Nadia Vanhamel

Wij aanvaarden ook betalingen via Paypal en via Multisafepay

Bij mededeling wordt gevraagd het door ons toegewezen bestelnummer door te geven.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ontvangen is.
De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen of volgens overeenkomst met de koper.
Na die periode beschouwen wij de bestelling als geannuleerd en dient de koper, indien hij de artikelen alsnog wenst, deze opnieuw te bestellen. 

Levering: Bestellingen worden enkel verzonden na ontvangst van de volledige betaling. De zendingen gebeuren steeds voor rekening en op risico van de koper.
Pakjes zijn een viertal dagen onderweg, naargelang de werking van De Post. Er is geen recht op eventuele schadevergoeding of annulatie van de bestelling indien er een langere leveringstermijn is.
Indien een artikel niet in voorraad is dan brengen wij U daarvan op de hoogte via e-mail. Doordat ons kassasystheem van de winkel niet is aangesloten op het webwinkelsystheem, kan het zijn dat een artikel is uitverkocht maar dat het nog in de webwinkel als voorradig staat, wij doen ons best om dit te voorkomen wat niet altijd lukt

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan 3dnadia mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed . Annulaties moeten steeds schriftelijk gebeuren via de website voor het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en word het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping

Terugname van goederen Bij afhaling van de goederen dient de koper de artikelen na te zien op zichtbare gebreken. Na aanvaarding en betaling van de goederen heeft hij geen enkel recht meer op teruggave, omruiling of een eventuele schadevergoeding.
Bij toezending per post kan enkel binnen de 8 dagen gewezen worden op gebreken die te wijten zijn aan fabricagefouten. Mits voorafgaand akkoord kunnen de beschadigde goederen geruild worden. De koper dient  de artikelen, na akkoord, voor eigen rekening terug te bezorgen vooraleer kan overgegaan worden tot vervanging.
Beschadigingen van de pakketten tijdens de verzending zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper. De koper kan hiervoor dan ook geen omruiling, terugbetaling of schadevergoeding eisen. 

Artikelen Prijzen over artikelen die worden aangevraagd via e-mail zijn informatief en niet bindend en kunnen ten allen tijde aangepast worden volgens de reële prijs
De afbeeldingen op de website zijn niet op ware grootte maar zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Afwijkingen in kleur en vorm geven geen enkel recht op schadevergoeding, omruiling, terugbetaling of annulatie wat betreft de bestelde producten.  

Eigendom Alle bestanden die kunnen voortvloeien uit deze website zijn en blijven eigendom van 3DNadia. Deze mogen niet gereproduceerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming. 

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer De door U ingegeven gegevens zullen enkel intern gebruikt worden om uw bestelling af te handelen, deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

Privacy verklaring AVG 2018

 

Hobbyshop Nadia, gevestigd aan

Weertersteenweg 374

3640 Kinrooi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hobbyshop Nadia

Weertersteenweg 374

3640 Kinrooi
+3289773388
https://hobbyshopnadia.be


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hobbyshop Nadia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hobbyshop Nadia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hobbyshop Nadia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hobbyshop Nadia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hobbyshop Nadia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hobbyshop Nadia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@3dnadia.be 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hobbyshop Nadia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@3dnadia.be

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Kijk ook eens op onze andere webwebwinkel

https://www.stoffenkiosk.be

© 2007 - 2023 Hobbyshop Nadia | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel